حقوقی آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر

سلام در برگ ارسال لایحه تجدید نظر که توسط دفتر خدمات قضایی تکمیل و مبلغ تعرفه در آن درج می گردد به اشتباه به جای موضوع لایحه تجدید نظرخواهی ، لایحه دفاعیه ذکر گردیده و علیرغم ارسال. آن در موعد قانونی ، دادگاه بدوی از ثبت و ارسال و رفع نقص احتمالی آن خود داری نموده و با اعلام قطعیت یافتن رای دادگاه بدوی ،باعث خسارتی بیش از نیم میلیارد به بنده شده ،آیا ادعای جهت رد لایحه ی مذکور صحیح هست یا متن لایحه ملاک عمل می باشد ؟

14 اردیبهشت 1400 119

باسلام... چنانچه شما به جای ارسال دادخواست تجدیدنظر خواهی و پرداخت هزینه دادرسی صرفا لایحه دفاعی ارسال نموده باشید یا تحت این عنوان لایحه ای به دادگاه فرستاده باشین با توجه به اینکه دفتر دادگاه با توجه به موضوع لایحه ارسالی عمل می‌کند، اشتباهی متوجه دادگاه نیست مخصوصا با نظر به اینکه دفتر خدمات قضایی تایید شما قبل از ارسال اخذ می‌کند و شما می‌بایست در ارسال دادخواست تجدیدنطر دقت کافی را به خرج میدادین.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی