شهادت کذب و مجازات آن

بادرود من یک فقره چک داشتم که صاحب چک از من شکایت خیانت در امانت کرد که با اوردن سه شاهد پروند را یک سال به عفب انداختن که در اخر شاکی قبول کرد که بدهکار هست ورسیدی بابت بدهی به این جانب داد ورضایت به پرکنده و قرار موقوفی تعقب ومنع تعقیب دادیار صادر کرد . سوال حالا من می تونم از شاهدا شکایت کذب کنم ممنون از لطف شما

23 اردیبهشت 1400 177

با سلام
مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ،شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه ،که علاوه بر مجازات کیفری میتوان به موجب ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر خسارتی به موجب شهادت کذب به شما وارد شده است جبران خسارت را هم مطالبه کنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی