چنانچه فروشنده نتواند سند خودرو را در موعد مقرر انتقال دهد تکلیف پاس نمودن چک ثمن معامله چگونه خواهد بود؟

سلام یه سوال حقوقی دارم من ماشینمو بصورت قولنامه ای از یه دلال خریدم ۸۰ درصد نقد دادم ۲۰ درصدش چک واسه بیستم همین ماه بهش دادم قرار شد همراه با پاس شدن چک کارهای انتقال سند تو دفترخونه انجام بشه. حالا میگه سند کمپانی را صاحب اصلی ماشین گم کرده و قرار بر این شده صاحب اصلی به من وکالت بده تا همراه با تعویض پلاک کارهای کارشناسی ماشین را انجام بدم و برگه کارشناسی را ببرم نمایندگی که سند کمپانی المثنی برام صادر بشه. اگر تا زمان تاریخ سررسید چک طرف نتونست المثنی را آماده کنه من چکارهایی میتونم انجام بدم

11 خرداد 1400 235

اگر با دلال مبایعه نامه تنظیم نموده باشید ممکن است مالک رسمی این انتقال را تایید ننماید و حتی انتقال انجام شده را باطل نماید و یا فروش مال غیر از دلال شکایت کند . حتما سعی نمایید با مالک رسمی مبایعه نامه تنظیم نمایید و یا ذیل معامله شما را امضا و تایید نماید. در صورتی که چک را پاس نمایید احتمال اینکه سند رسمی از سوی مالک انتقال نیابد هست و اگر چک پاس نشود و سند انتقال نیابد بالاجبار می بایست نسبت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و یا ابطال و یا فروش مال غیر و استرداد مبالغ دریافتی اقدام نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی