چگونه با صلح عمری ملک خود را بنام فرزند و همسر بزنم که حق فروش نداشته باشند ؟

با سلام و احترام لطفا بفرمائید که به چه صورت یک پدر می تواند در زمان حیات خود املاک خود را به نام همسر و فرزندان خود نماید منتها به صورتی که تا زمان حیات پدر، آنها حق تصرف و یا انتقال ملک را نداشته باشند؟

17 خرداد 1400 142

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی