میزان دیه حارصه و دامیه چقدر می شود؟

سلام خسته نباشید نیم درصد دیه با سه عدد حارصه و دامنه و حارصه چطور حساب میشن

06 تیر 1400 524

نیم درصد دیه ۲۴۰۰۰۰۰ تومان می باشد و دیه حارصه اگر در سر و صورت باشد یک درصد معادل ۴۸۰۰۰۰۰ تومان و اگر حارصه در بدن باشد نیم درصد دیه کامل است . دیر دامیه نیز اگر در سر و صورت باشد دو درصد و اگر در بدن باشد یک درصد است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی