حقوق ومزایای معوقه در روابط کاری

سلام ببخشید من در در گارکاهی کار می کنم بعدش کارفرما نمی خواهد حقوق ماهیانه من را بدهد هی امروز فردا میکند من چیگار کنم بهتر است

07 تیر 1400 89

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی