طریقه اعتراض به نظریه کارشناس

نسبت به پرونده من قرار کارشناسی صادر شده و کارشناس نظر خودرا داده است من چگونه میتوانم اعتراض کنم ؟

08 تیر 1400 88

باسلام واحترام
پس از اظهارنظر کارشناس ،ملاحظه نظریه کارشناس به شما ابلاغ میشود و شما میتوانید به نظریه کارشناس اعتراض کرده و موضوع کارشناسی به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع می گردد.
در حال حاضر امکان اعتراض از طریق دفاتر خدمات قضایی نیز فراهم شده و شما میتوانید با اطلاعات پرونده و نظریه کارشناس به این دفاتر مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنید .لازم به ذکر است هزینه کارشناسی هم بر عهده شما به عنوان معترض بوده و ملزم به پرداخت می باشید.
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی