الزام به تمکین در دوران عقد

سلام بنده در دوران عقد می باشم آیا میتوانم دادخواست الزام به تمکین بدهم یا خیر؟

08 تیر 1400 104

با سلام واحترام
در دوران عقد، تمامی آثار ازدواج بر دختر و پسر بار می شود، و این تصورات که در دوران عقد دختر و پسر تعهدی از قبیل نفقه یا مهریه یا حتی تمکین نسبت به یکدیگر ندارند، تصوری باطل است بلکه با انعقاد عقد نکاح تمامی آثار مالی و غیرمالی نکاح بر طرفین مستقر می گردد.بنابراین شما میتوانید دادخواست الزام به تمکین (اعم از عام و خاص)بدهید لیکن شرط آن این است که در مقابل اسباب زندگی مشترک(منزل ،نفقه و...) را فراهم آورید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی