دیه شکستگی استخوان پا

سلام خسته نباشید من توی تصادف کشکک زانوم دچار شکستگی شد دیه کشک زانو چقد هستش برگه پزشک قانونی هم دارم.

20 تیر 1400 106

باسلام
درموردزانو نیازبه نظردقیق پزشکی قانونی است تا دیه تعیین شود باتوجه به برگه پزشکی قانونی شما به احتمال زیاد مشخص شده است ولی بطور کلی طبق دیه مصوب سال 1400 دیه شکستگی استخوان پا 384000000 ریال می باشدباتوجه به این که مبلغ کلی است شرایط خاص هرخسارت ونظرپزشکی قانونی ورای دادگاه معیارپرداخت دیه هرعضو می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی