رفع سوء چک که به وکالت صادر شده چگونه است ؟

روی یک حساب جاری وکالت انضا داشته ام در سال ۹۷ چکی توسط صاحب حساب صادر و برگشت میخورد و الان در استعلام چک بنده چک برگشتی ایشان نشان داده میشود چگونه میتوان این استعلام را پاک یا چک را رفع اثر کرد؟لازم به الذکر است صاحب حساب بدلیل شکایت در زندان بسر میبرد و چک نیز مشخص نیست به چه کسی داده شده است؟؟

20 شهریور 1400 55

سلام
کاربر محترم اگر پر برگ عدم پرداخت نام شما به نمایندگی ثبت شده با اینکه وکالت باشد متفاوت است چون وکیل مسئول پرداخت نیست ولی نماینده ( مدیرعامل ،اعضای هیت مدیره ، شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی در شرکت است ) مسئول پرداخت است .
فلذا اگر صرفا به عنوان وکیل باشید با مراجعه به بانک و اخذ تصویر گواهی عدم پرداخت دارنده چک شناسایی می شود از طرفی با ارایه درخواست کتبی به بانک مبنی بر اینکه شما صرفا وکیل بودید و‌مسئولیت پرداخت نداشتید تقاضای رفع اثر و حذف نامتان از لیست سیاه بانک مرکزی را بنمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی