مجازات رابطه نامشروع و دون زنا دارم از چه طریقی اقدام نماییم ؟

سلام مشاوره درخصوص پرونده رابطه نامشروع و زنا دارم

30 شهریور 1400 79

سلام
کاربر محترم در مورد سوال می توانید از دو‌طریق اقدام نمایید
۱- ورود به سایت ‌و انتخاب وکیل مورد نظر سپس پرداخت هزینه و طرح سوال به صورت متنی انجام دهید

۲- ورود به سایت انتخاب وکیل برای مشاوره تلفنی و پرداخت هزینه که پس از این اقدام تلفن وکیل مورد نظر برای شما ارسال ‌شما می توانید به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی