نتیجه حکم چه خواهد شد

من شاکی یه نفر بودم که برام مزاحمت تلفنی ایجاد کرده بود تو جلسه دادیاری که رفتم مدارک هم بردم ولی اون شخص حاضر نشد خلاصه دادیار پرونده براش حکم جلب صادر کرد ۸ ۹ بار رفتن در خونه اش ولی پیداش نکردن چن ماه خبری نبود تا اینکه امروز برام ابلاغیه اومده که پرونده ام رفته شعبه ۱۰۲کیفری اون دادگاه و باید ۲۲ این ماه حاضر بشم اون فرد قطعا نمیاد پرسشم اینه ایا اگر من حضور پیدا نکنم چی میشه؟ ایا حکمش صادر میشه اون فرد یا پرونده بدن صدور حکم بسته میشه؟

10 آبان 1400 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی