سفته صادره توسط افراد زیر ۱۸ سال قانونی است؟

آیا سفته جوان هفده سال تمام را میشود اجرا گذاشت؟؟؟

26 دی 1400 111

با سلام
کاربر محترم افراد زیر ۱۸سال در صورتیکه رشید باشند یعنی به شیوه خردمندان در اموال و حقوق مالی خود تصرف نمایند و ارزش پول را بدانند و عقل معاش داشته باشند و حکم رشد از دادگاه داشته باشند، میتوانند در معاملات خود از سفته استفاده نمایند.
موفق باشید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی