خسارات تأخیـر در تأدیه در موضوع چک

سلام وقت بخیر چک برگشتی ب مبلغ ۲۰۰هزارتومان در سال ۷۹ دارم الان اقدام کنم براش به قیمت روز محاسبه میشود ؟ مغازه ام رافروختم ولی به من نداد دراون سال

26 دی 1400 31

با درود؛
کاربر محترم؛ اصـولا در اسناد تجاری خسارات تأخیر در تأدیه چک از تاریخ سررسید لغایت زمان وصـول محاسبه می گردد..
خسارات تأخیر تأدیه چک ۲۰۰هزار تومان در سال ۷۹ با شاخص تورم به نرخ روز برابر با جمع مبلغ حدود 11/300/000 تومان می باشد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی