صدور چک و درحواست اعساز از پرداخت

سلام حدود 10 پیش 3 فقره چک ب مبلغ هر کدام 2م ب شخصی دادم ک خود انرا پاس نماید ولی بخاطر شرایط ک داشتم فراموش کردم ک ایا پاس شد یا خیر و بهر حال الان بعد از 10سال شخص دیگری. ک در چک نوشتم اقدام ب طرح شکایت در شورا نموده ک محکوم ب مبلغ چک و دیر کرد از تاریخ دادخواست. ولی طرف خواهان از روز سر رسید دارد. ک مبلغ 60 م میشود لطفا راهنمایی م نمایید و ایا اعسار ویا پرداخت اصل میشود ب این مشکل فیصله داد

05 بهمن 1400 14

با درود؛
کاربر محترم؛ اصـولا شما بعنوان صادر کننده چک در قبال دارنده مسئولیت پرداخت دارید، ولی با این وجود پس از قطعیت دادنامه و صدور اجراییه،، در صورت عدم تمکن مالی برای پرداخت یکجا،، می توانید دادخواست اعسار از پرداخت مطرح نمایید که در شعبه مربوطه رسیدگی و حکم به تقسیط و پرداخت اقساطی صادر گردد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی