خسارت بعد از پاس کردن چک....

سلام من یک چک از کسی گرفتم پاس کردم بابت طلبم حالاصاحب چک رفته اونو شکایت کرده که بذر پیاز تقلبی بهم داده درخواست خسارت کرده اونم اسم من آورده باید چکار کنم ممنون

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون
06 بهمن 1400 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی