مستند قرار دادن شهادت شهود در ادعای شهادت کذب

سلام ببخشید من شکایتی با عنوان شهادت کذب مطرح کردم شاهد دارم برای اثبات بیگناهیم که طرف علیه من کذب شهادت داده شاهدام در این پرونده کارساز خواهند بود یا نه؟

10 اردیبهشت 1401 25

سلام بله اگر شهود شما دارای شرایط شاهد باشد شما می توانید در دعوی مطرح شده به نتیجه مورد نظر دست پیدا نمایید.

موفق و موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی