دعوی کارگر و کارفرما و دیه حوادث کار

سلام من شش ماه برای کار فرما کار کردم .صاحب کارم بیل مکانیکی دارد و من شاگردش بودم یک ماه پیش در تاریخ۱۴۰۱/۲/۶ حین تعمیرات بیل مکانیکی دست راست من دچار جراحت عمیق و شکستگی می شود . صاحب کار به گفت که تو در این مدت بیمه نبودی حالا سوال من این است که برای بهره مندی از بیمه من باید از کار فرما شکایت کنم؟در ضمن بیل مکانیکی بیمه بوده است.

26 اردیبهشت 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی