امکان اثبات رابطه نامشروع با پیامک و....

سلام خسته نباشید. در صورتی که یک پسر با یک دختر چت کند و چت آن پسر و دختر چت ساده باشد و آن پسر و دختر برای هم استیکر یا ایموجی گل و بوس و قلب بفرستند و هیچ حرف غیر شرعی نزده باشند و چت آن پسر و دختر فقط ساده باشد و استیکر یا ایموجی گل و بوس و قلب برای هم بفرستند و آن دختر و پسر فقط از چهره ی خود برای هم عکس فرستاده باشند و آن دختر فقط در یک عکس لباس آستین کوتاه پوشیده باشد و عکسش را با لباس آستین کوتاه برای آن پسر بفرستد و در موردی آن دختر یک عکس از قسمتی از ران پای خود (نه همه ی قسمت های پایش معلوم باشد) آن دختر فقط از قسمتی از ران پای خود برای آن پسر عکس بفرستد و برای آن پسر بگوید که پایش را کک زده است و آن دختر یک آهنگ برای آن پسر بفرستد و در آن آهنگ اینگونه خوانده شود که شهر خالی خانه خالی ...، و آن پسر برای شوخی به آن دختر بگوید خانه خالی و آن دختر به آن پسر بگوید بیشعور و هردو استیکر یا ایموجی خنده بگذارند؛ آیا چنین رابطه ای که بین آن پسر و دختر است، رابطه نامشروع محسوب می شود؟ ممنون از پاسخگویی شما

02 خرداد 1401 15

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
رویه شعب در خصوص صدور حکم برای روابط نامشروع ب استناد پیامک و تصویر متفاوت هست اکثر محاکم صرف ارسال پیامک بدون ارتباط فیزیکی از قبیل تقبیل و مضاجعه و....بین طرفین را رابطه نامشروع تلقی نمیکنند و حسب توضیحات شما شکایت رابطه نامشروع ب صرف همین موارد بعید هست منجر ب حصول نتیجه ای شود مگر ادله و شواهد متقن و قانونی دیگری وجود داشته باشد ک قاضی جهت احراز جرم و صدور حکم بدان استناد نماید،بنابر این ب زعم بنده و بموجب رای اخیر وحدت رویه حسب توضیحات فوق الذکر رابطه نامشروعی اتفاق نیوفتاده است
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی