مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

بنده درسال96یه فقره چک به مبلغ30میلیون تومان ازم برگشت خورده و درسال97چون اعسار زدم اعسار موردقبول واقع شد محکوم به 10میلیون پیش وماهی400هزارتومان شدم حال تاکنون نه پول پیش روپرداخت کرده نه هیچ کدام ازقسط هاالان میخابرم تسویه کنم آیاسودهم بایدپرداخت کنم باوجود اینکه اعسارزدم

30 خرداد 1401 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی