امتناع از ارائه ی خدمات

سلام ایا اداره جات می تواند به بهانه مرخصی رفتن کارمند خود از ارائه خدمت به مراجعین امتناع کنند؟ و در این صورت می توان از ان ها شکایت کرد؟

24 خرداد 1399 229

با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی
طبق ماده 5 و 9 آیین نامه مرخصی موضوع ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند مکلف است قبل از مرخصی تقاضای خود را به مدیر واحد مربوطه تقدیم نماید و مدیر مسئول در صورت موافقت باید وظایف مربوط به آن کارمند را به کارمندان دیگر محول کند.
بنابراین ، آن مجموعه و نهاد خدمت دهنده به این بهانه نمی توانند از انجام کارهای ارباب رجوع استنکاف ورزند و باید کار ارباب رجوع توسط کارمند جایگزین صورت پذیرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی