بیمه بیکاری؟

سلام.من کارت معافیت پزشکی دارم واداره کارمن روبه دفترپیشخوان جهت تکمیل فرم ومدارک جهت برخورداری ازبیمه بیکاری فرستادایاسازمان تامین اجتماعی بدلیل داشتن کارت معافیت پزشکی بنده بابیمه بیکاریم موافقت میکندیاخیر؟

12 تیر 1399 149

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی