اجرایی شدن پرونده و وقت نظارت دفتری یعنی چه؟

2-پرونده کلاسه 140139920000487 ردیف فرعی 2 با علت طرح اجراي حکم نسبت به اتهامات توهين به اشخاص عادي و رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت (غير از زنا) در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بوشهر به تاریخ 1401/05/19 ثبت گردید و به شعبه سوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بوشهر ارجاع شد 3-در تاریخ 1401/05/22 وقت نظارت برای تاریخ 1401/11/05 تعیین گردید اینو برام میگید چی شده ؟

23 مرداد 1401 21

با سلام
حکم با عنوانی که نوشته شده قطعی شده و وارد مرحله اجرا شده فلذا تشکیل پرونده اجرایی شده است.مجازات هرچه باشد اجرا میشود.
وقت نظارت هم یک وقت دفتری است و وقت رسیدگی نیست.وقتی است که دفتر برای انجام پیگیریهای لازم برای پرونده تعیین میکند.
موفق باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی