امکان رد کردن بیمه مضاعف

سلام من کارگر سازمان دولتی هستم به من گفتند کسی که جای دولتی کار میکنه از دو جا نمیتونه بیمه رد کنه . فقط کسانی میتونند از دو جا بیمه رد کنند که حتما هر دو طرف شرکت خصوصی باشه میخواستم ببینم درسته یا نه

23 مرداد 1401 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی