امکان بیرون کردن مستاجر همسایه وجود دارد؟

با سلام اگر یک مستاجر برای یک همسایه مزاحمت ایجاد کند و با عربده کشیدن و تهمت و تهدید در کوچه در ساعت ۲ شب نظم محله را بهم بزند چگونه میتوان او را از ان محله بیرون کرد؟

23 مرداد 1401 9

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
مستحضر باشید امکان الزام همسایه برای ترک منزل استیجاری و محله وجود ندارد تا زمان اتمام قرارداد اجاره قانونا می‌توانند ساکن باشند لیکن عناوین مجرمانه اعم از تهدید،مزاحمت و سلب آسایش مسلما قابل پیگیری و شکایت کیفری هست میتوانید ب پلیس اطلاع دهید تا صورتجلسه شود و استشهادیه ای از همسایگان دیگر و شهود دریافت دارید و بعد مستند ب ادله و شواهد موجود شکواییه ای نافذ و مستدل تنظیم نمایید تا دادسرا و دادگاه بدان رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نمایند مسلما طرح شکایت در این موضوع فارغ از نتیجه آن موثر خواهد بود
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی