مجازات شرب خمر در قانون

حد و حکم شرب خمر در قانون

شرب خمر یا همان نوشیدن مشروبات الکلی از مهم ترین مسائلی بوده که در زمان ظهور اسلام توسط کلام خدا و احادیث حرام و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و همین موضوع مورد تجه قانون گذار قرار گرفته است و برای آن مجازاتی را بر اساس مجازات های بیان شده در قرآن کریم تصویب نموده است. هرچند که قانون گذار سعی بر آن داشته تا از مصرف نوشیدنی های الکلی در ایران جلوگیری نماید اما این بدین معنا نیست که درصد آمار آن به صفر رسیده باشد بلکه برعکس هر ساله درصد آمار رسمی مصرف نوشیدنی های الکلی در ایران رو به افزایش بوده. در ادامه قصد داریم به بررسی مجازات شرب خمر در ایران بپردازیم.

در ابتدا بررسی این موضوع لازم است که در ابتدا تفاوت دو نوع مجازات یعنی مجازات حدی و تعزیری را بهتر بشناسیم.
تفاوت مجازات حدی و تعزیری در شرب خمر چیست؟

به طور خلاصه مجازات های حدی بر گرفته شده از مجازات هایی است که در قرآن کریم آمده و حاکم شرع نمی تواند در میزان،نوع و شدت آن تغییری ایجاد شود و باید عینا همان مجازات تعیین شده اعمال گردد.

مجازات های تعزیری درواقع بر خلاف مجازات های حدی بوده و توسط قانون گذار تعیین شده و حاکم شرع می تواند نسبت به صلاح دید خود با توجه به موضوع،نوع و عوامل موثر دیگر مقدار آن را خود مشخص و حتی در مواردی مجازات را متهم را عفو نماید اما باید توجه داشت که این مجازات نمی تواند بیشتر از شدیدترین مجازات حدی باشد.

شرب خمر چیست ؟

از آنجایی که شرب و مصرف مسکرات توسط دین اسلام حرام اعلام شده است قانون گذار از این مهم پیروی کرده و علاوه بر ممنوع و حرام اعلام کردن آن در ایران در مواد 264،265 و266 قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات های حدی نیز تدبیر کرده و این اقدام آن چنان جدی بوده که در ماده 264 قانون مجازات اسلامی بیان داشته حتی اگر خوردن،تزریق یا تدخین(دود کردن) در صورتی که موجب مستی هم نشود و به هر صورت چه خالص یا مخلوط به گونه ای که از مسکر بودن خارج نشود مصرف شود مجازات حدی در پی خواهد داشت. در ادامه ماده 265 قانون مجازات اسلامی مجازات چنین عملی را 80 ضربه شلاق حدی بیان داشته است و تنها برای یک گروه از افراد مسلمان استثنا قائل شده و آن هم شخص بیماری است که تهنا راه علاج و درمان بیماری منحصرا توسط ای مسکرات امکان پذیر باشد.

همچنین در خصوص افراد غیر مسلمانی که در ایران زندگی می کنند مجازاتی برای شرب خمر در نظر نگرفته است اما در ماده 266 قانون مجازات اسلامی بیان داشته چنانچه این افراد در اماکن عمومی تظاهر به نوشیدن مسکرات نمایند و یا پس از نوشیدن مشروبات الکلی با حالت مستی در انظار عمومی ظاهر شوند مجازات آنان برای با ماده 265 یعنی 80 ضربه شلاق خواهد بود.

تاثیر توبه در مجازات شرب خمر چیست ؟

مجازات های حدی درواقع شدید ترین نوع مجازات در قوانین کشورمان می باشند و هیچ مرجعی نمی تواند تغییری در نوع و میزان آن ایجاد نماید مگر آنکه یکسری از شرایط احراز گردد و این موضوع در خصوص شرب خمر نیز صدق می کند، قانون گذار در ماده 114 قانون مجازات بیان داشته که در جرایم حدی به جز قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم و یا بعد از اقرار توبه کند و احساس ندامت متهم برای قاضی محرز گردد، وی می تواند مجازات حد را ساقط نماید البته در خصوص توبه در جرایم حدی بحث بسیار مفصلی است و لازم به بررسی جداگانه ای دارد.

آیا مجازات شرب خمر اعدام است ؟

بسیاری از افراد تصور می کنند که شرب خمر تنها مجازاتش 80 ضربه شلاق است و آن هم با توصل به توبه کردن عفو خواهند گرفت اما این پایان ماجرا نیست در ماده 179 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان شده است که هرگاه کسی چند بار شرب مسکر نماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته خواهد شد.

البته نکته مهم در این خصوص این است که باید دوبار اجرای حد به واسطه ی اقرار خود شخص بوده باشد و این اقرار شرایط ماده 169 این قانون را نیز دارا باشد و نه بر اساس قرائن و علم قاضی.

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل