در دادگاه نفقه چه بگوییم؟

نفقه مانند اجرت المثل و مهریه یکی دیگر از حقوق مالی زوجه است که زوجه مستحق دریافت آن است و مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی پرداخت آن به عهده شوهر است .

اما در بیان مصادیق نفقه میتوان به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره کرد و گفت شامل همه نیازهای متعارف زوجه از قبیل البسه و ، غذا ، اثاث منزل و ....اشاره کرد .

نفقه دارای هم مزیت حقوقی و هم مزیت کیفری است یعنی زوجه این امکان را دارد که از همسر خود به صورت کیفری و هم به صورت طرح دعوای حقوقی تظلم‌خواهی کند .و زن می‌تواند هم به دادگاه کیفری مراجعه کند و هم به دادگاه حقوقی و یا اینکه از شکایت کیفری و مجازات زوج صرف نظر کند و به صورت حقوقی ادامه ماجرا را پیگیری کند .

نکته قابل تامل اینکه زوجه هم مستحق نفقه معوقه یعنی گذشته و هم نفقه حال است اما برای طرح شکوائیه باید برای نفقه حال خود اقدام به طرح شکایت کند در غیر این صورت چنانچه برای نفقه گذشته شکواییه مطرح کند با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم ترک انفاق جرمی قابل گذشت است و مشمول مرور زمان میشود در صورت طرح شکایت کیفری برای مطالبه نفقه بیش از یک سال معوقه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .
اما در مورد دادخواست حقوقی نفقه زوجه می‌تواند نفقه معوقه خود را هم مطالبه کند و مشمول مرور زمان نخواهد بود .

در دادگاه نفقه چه بگوییم 

برای پاسخ گویی به این سوال که در دادگاه نفقه چه بگوییم نکته ای که وجود دارد در مورد شکایت کیفری باید علاوه بر حال بودن ترک‌ انفاق باید ثابت کنیم که زوج ملائت لازم برای پرداخت و تمکن مالی را دارد .
در دادگاه نفقه زوجه باید اصل نکاح را با ارایه سند نکاحیه و عقد نامه ثابت کند یعنی در ستون ادله حتماً به سند نکاحیه اشاره کند و در شرح نیز باید به توضیح این موضوع بپردازد که مثلاً اینجانب زوجه در تاریخ ۲۱/ ۱۲ / ۶۸ در دفترخانه شماره ۳ اراک به موجب سند نکاحیه ۶۷۳۸ به زوجیت دایمی و شرعی زوج در آمده ام .
باید توجه داشت که در عقد دایم زن مستحق نفقه است و در عقد موقت نیز علی الاصول نفقه تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد .
پس اثبات نکاح دایم بودن برای دریافت نفقه ضروری است .

مجازات ترک انفاق 

مجازات ترک انفاق مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده شش ماه تا دو سال تعیین شده است . اما باید توجه داشت که با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری و سیاست جرم زدایی و مجرم زدایی بعید است که زوج باتوجه به نهادهایی مانند تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات روانه حبس شود .

چقدر نفقه باید به زن پرداخت کرد ؟

در پاسخ به این سوال که به چه میزان باید نفقه به زن پرداخت کرد باید در نظر داشت که میزان پرداخت نفقه با توجه به قانون مدنی و رویه قضایی و نظریه های مشورتی بستگی به وضعیت و شئونات زن دارد پس به طور مقطوع نمیتوان مبلغی را در این خصوص در نظر گرفت و در واقع کارشناس رسمی دادگستری این مبلغ را تعیین خواهد کرد .

نفقه واجب مشروط است .

در مورد این عبارت که نفقه واجب مشروط است ذکر این نکته بسیار پر اهمیت است که پرداخت  نفقه واجب است اما در عین واجب بودن مشروط هم می‌باشد .
اما پرداخت نفقه مشروط به چیست ؟ پرداخت نفقه مشروط به تمکین زوجه است یعنی تا زمانی که زوجه تمکین نکند مستحق دریافت نفقه نیست .
اما گاهی اوقات وضعیتی پیش می آید که با وجود عدم تمکین زوجه ، زوج باید نفقه را بپردازد و آن هم در موردی است که عدم تمکین زن به صورت موجه است و به اصطلاح حقوقی زن ناشزه نیست ، گاهی اوقات پیش می آید که زن به جهت بیم ضرر و زیان و به جهت ضرب و شتم شدن توسط زوج منزل مشترک را ترک میکند که در این حالت زن باید برای اثبات ادعای خود در آتیه حتما نسبت به طرح شکایت علیه مرد دایر بر اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی اقدام کند .
در مورد مهریه بر خلاف نفقه دریافت آن مشروط به هیچ چیزی نیست و چه زن تمکین کند یا نکند چه ناشزه باشد یا نباشد مستحق دریافت مهریه خواهد بود و به اصطلاح فقهی مهریه واجب مطلق است .

چگونگی طرح دادخواست 

برای طرح دادخواست حقوقی نفقه لازم است که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و اسم زوجه را به عنوان خواهان و اسم مرد را به عنوان خوانده قرار دهید در قسمت خواسته نیز این چنین بنویسید ؛ تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه نفقه ایام زوجیت به صورت معوقه و سپس مستمر برای آینده فعلا مقوم بر ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی .
اما در دادگاه نفقه چه بگوییم 
در دادگاه نفقه باید ثابت کنید که همواره از زوج تمکین داشته و دارید و یا اگر در منزل پدر خود هستید با حکم قطعی مبنی بر محکومیت زوج عدم تمکین خود را در مرجع قضایی موجه جلوه دهید .
اما مطابق رویه رسیدگی به مطالبه نفقه در صلاحیت شورای حل اختلاف است هر چند که در قانون حمایت خانواده از موارد صلاحیت دادگاه خانواده ذکر شده است ، زمانی که برای مطالبه نفقه به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنید مطابق رویه کاری به تمکین یا عدم تمکین زن ندارند و مرد را محکوم میکنند و اگر مرد مدعی عدم تمکین است باید دادخواست الزام به تمکین خود را به دادگاه خانواده بدهد .

تمکین خود به دو دسته تمکین عام و خاص تقسیم می‌شود ، تمکین عام به معنی پذیرش ریاست مرد بر خانواده و حاظر شدن در منزل مشترک و تمکین خاص به معنی داشتن رابطه مباشرت با همسر است .
پس زن مکلف به تمکین از همسر می‌باشد مگر اینکه عذر موجهی در میان باشد در غیر این صورت ناشزه محسوب خواهد شد و از دریافت نفقه محروم می ماند .

گاهی اوقات نیز ممکن است زوجه در صدد مطالبه نفقه اقارب یعنی همان فرزندان مشترک باشد در این حالت مطالبه نفقه چگونه خواهد بود و باید در دادگاه نفقه چه بگوییم ؟
در مواردی که موضوع دعوا مطالبه نفقه اقارب است نکته ای که بسیار قابل توجه است اینکه نفقه گذشته اقارب برعکس زوجه قابل مطالبه نیست و برای نفقه فرزندان تنها میشود نفقه حال را دریافت کرد .

اما برای مطالبه نفقه فرزندان در دادگاه نفقه چه بگوییم ؟

برای مطالبه نفقه فرزندان در دادگاه نفقه باید به اصل رابطه ابوت و پدر و فرزندی اشاره شود و با ارایه اسناد سجلی مانند شناسنامه و کارت ملی و ...در وهله اول ثابت نمود که خواهان ها یعنی همان فرزندان با خوانده محترم یعنی همان پدر رابطه پدر و فرزندی دارند .
نکته دیگر اینکه نفقه فرزندان بر عهده پدر می‌باشد هر چند که ممکن است حضانت آن ها با پدر نباشد ، همانطور که مستحضر هستید فرزندان تا سن ۷ سالگی تحت حضانت مادر می‌باشند و پس از آن تا سن بلوغ حضانت آن ها به عهده پدر است مگر اینکه در این بین هر کدام از ابوین یعنی همان پدر و مادر شرایط حضانت را نداشته باشند و از آن ها سلب حضانت شود .

نکته دیگر اینکه شعبه محترم شورای حل اختلاف با عنایت به نیاز طفل و فرزندان نفقه آن ها را تعیین میکند و برای آنها نفقه ای را در نظر می‌گیرد و حسب مورد مرد را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد .
اما باید در نظر داشت هر مبلغی که زوج محکوم خواهد شد در آینده با توجه به نرخ تورم و نوسانات بازار قابل تعدیل از هر دو طرف خواهد بود .

۵ / 4.75 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

سوال حقوقی