محاسبه اضافه بنای ساختمان

ساخت و ساز هر بنایی دارای شرایط و ضوابطی است که شهرداری مطابق با منطقه،نوع کاربری و .... آن را مشخص می نماید. اما در بسیاری از موارد سازندگان ساختمانی برای کسب درآمد بیشتر از ضوابط تعیین شده تخطی کرده و مرتکب تخلف اضافه بنا می شوند.  ساطمان شهرداری برای متخلفین ساختمانی کمیسیون تحت عنوان کمیسیون ماده 100 شهرداری را تاسیس نموده که وضیظه و مسئولیت آن رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که از سوی سازندگان به وجود آمده.


محاسبه اضافه بنا

اتخاذ تصمیم کمیسیون در خصوص اضافه بنای ساختمان ها متفاوت بوده و شدیدترین نوع آن حکم به تخریب و آسان ترین راه جبران آن پرداخت خسارت به سازمان شهرداری است که میزان آن بر اساس نوع کاربری واحد متغییر بوده.

تخریب بنا :چنانچه بنای احداثی فاقد اصول شهرسازی،بهداشتی و فنی باشد در این حالت کمیسیون اغلب تصمیم به صدور رای به تخریب بنا خواهد گرفت که در واقع شدیدترین نوع مجازات برای سازندگان متخلف محسوب خواهد شد.

پرداخت جریمه: درصورتی که بنای احداثی دارای تمامی شرایط اصول شهرسازی،بهداشتی و فنی بوده و تنها از اضافه بنا تخلف داشته باشد اعضای کمیسیون می توانند شخص سازنده را بر اساس هر متر مربع محکوم به پرداخت جریمه نمایند که میزان این جریمه بر اساس نوع کاربری واحد متفاوت می باشد:

1-    برای واحد های مسکونی:

کمیسیون درخصوص میزان جریمه ای که شخص سازنده برای واحد های مسکونی باید پرداخت نماید معیار حداقل 2 برابر و حداکثر 3 برابر ارزش معاملاتی ملک را معیار خود قرارداده است توجه داشته باشید که ارزش معاملاتی بر اساس اطلاعات معاملاتی آن منطقه مدنظر گرفته خواهد شد و درصورتی که شما ملک را بر اساس مبلغی پایین تر از ارزش معاملاتی پیش فروش کرده باشید ملاک قرار نخواهد گرفت.

2-    بنای اداری،تجاری و صنعتی

در خصوص میزان جریمه این نوع واحد های احداثی هم نیز معیار تعیین قیمت هر متر مربع ملک ارزش معاملاتی آن بوده و کمیسیون می تواند حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش آن شخص را محکوم به پرداخت جریمه نماید.

۵ / 4.75 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل