بیمه و قانون های کار و سازمان تامین اجتماعی


ماده 70 قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی چیست :

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج ،غیر قابل علاج و درمان تشخیص داده شوند پس از انجام خدمات توانبخشی یا اشتغال چنانچه طیق نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ی91 این قانون توانایی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد :


الف) در صورتیکه شخص بیمه شده تا مقدار شصت درصد طبق نظر پزشکان و کارشناسان مربوطه از کار افتاده تلقی شود بیمه ی از کار افتادگی به آنها تعلق می گیرد .


ب) اگر شخص بیمه شده مقدار سی تا شصت و شش درصد به دلیل حوادث ناشی از کار کاهش قدرت کار پیدا کند از کار افتاده ی جزئی شناخته می شود .


ج) اگر درجه ی کاهش قدرت کار شخص بیمه شده از بین ده تا سی و سه درصد باشد به موجب آن حادثه استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .


میزان مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار چقدر است


یک سی ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت  حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر از صد در صد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد ، علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از 60 درصد تجاوز نکند ،پرداخت خواهد شد .


شوهر ، فرزند ، پدر و مادر در چه صورت تحت تکفل شخص بیمه شده قرار می گیرند ؟


  • سن شوهر بیشتر از 60باشد یا به تشخیص کمیسیونها ی پزشکی موضوع ماده 91 قانون از کار افتادگی کلی و یا در هر دو صورت به حکم این قانون مستمری دریافت نکند و معاش او توسط زن تامین شود .

  •  سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون از کار افتادگی معاش آنها توسط بیمه شده تامین و در حال به موجب این قانون مستمری دریافت نکنند .


فرزندان باید چه شرایطی داشته باشند ؟


الف) کمتر از 18 سال تمام داشته باشند و در خصوص فرزندان اناث ( زن ،دختر ) به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصرا طبق گواهی یکی از موسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند

ب) در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشند .حوادث و بیماری های شخص از کار افتاده چیست ؟


افرادی که بر اثر حادثه یا ابتلا به بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند ،این خدمات شامل کلیه اقدامات درمانی ، سرپایی اشخاص بیمه شده و افراد و خانواده آنها ، بیمارستانی ،تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد .( ماده 54 قانون کار و سازمان تامین اجتماعی )


شرایط دریافت دستمزد بیمه شدگان از کار افتاده به صورت موقت توسط سازمان تامین اجتماعی :


  •  بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد .
  •  در صورتیکه بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد .


منظور از بیمه ی حوادث ناشی از کار چیست ؟

به موجب ماده ی 60 قانون کار و تامین اجتماعی : حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه شخص بیمه شده اتفاق می افتد و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد ، مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کار گاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه ی آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کار فرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد ،اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان ویا برای معالجه درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب ط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد ، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان به آنان اتفاق می افتد حادثه ی ناشی از کار محسوب می شود .


شرایط زن بیمه شده یا همسر بیمه سده ی مرد چیست ؟


مطابق ماده ی 67 قانون تامین اجتماعی : بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه ی پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید ،کمک بارداری دوسوم آخرین مزد با حقوق بیمه شده ، طبق ماده ی 63 می باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمیعا قبل و بعد زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد .

همچنین بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل از ایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد .


سازمان بنا به درخواست بیمه شده می تواند بهای کمک های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید ، مبلغ مزبور در آئین نامه ای که از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و بع تصویب شورای عالی می رسد ،تعیین خواهد شد (ماده 68 قانون کار و تامین اجتماعی )


قانون بیماری زن بیمه شده یا همسر مرد بیمه شده :


مطابق ماده 69 قانون کار و تامین اجتماعی : در صورتیکه بیمه شده ی زن یا همسر بیمه شده ی مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود ،شیر مورد نیاز تا 18 ماهگی تحویل خواهد شد .

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل