وکالت در دریافت وجه چک و سفته

با سلام بیست و پنج صدم درصددیه کامل بابت ارش تورم درسال ۱۴۰۰چقدرمیشه؟دودهم درصدچقدمیشه؟

26 تیر 1400 106

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی