وکالت در دریافت وجه چک و سفته

باسلام.علیه بنده بابت مطالبه وجه رسید عادی شکایت شد که با وجود روابط خواهان و تخلفات مسلم شعبه پس از۱۴ماه حکم به بی حقی و عدم اعتبار سند خواسته اش صادر شد.مجددا خارج از قواعد و قوانین دادخواست تجدید نظر داد که توسط وکیلش و روابط خودش باعث شد اولا۲سال اطاله بی دلیل و بلاتکلیفی پرونده نهایتا در وقت دادرسی و با همان ادله مجهول و بی اعتبار بدوی و جانبداری محرز دادگاه از خواهان حکم بدوی را نقض و مرا محکوم به پرداخت۳۰میلیون کردند و ۳سال اطاله بیعلت را بعنوان تاخیر تادیه در حالیکه متوجه عدم وجود و ارجاع پرونده اصلی شده بودم و طی اصرار به گرفتن کپی از اسنادم کردم و مانع تراشی شعب ازین جهت متوجه فقدان و یا خروج مدارکم۲سند رسمی از ادله دفاعی خود شدم که ایجاد تنش و غرض ورزی محرز دادگاه تجدیدنظر باعث شد درخواست اعاده دادرسی من را بعد۳ماه و پس از اعتراض به سرپرست مجتمع قضایی ابتدا ابلاغ رفع نقص واریز کسری اعاده دادرسی شدم و بمحض واریز پس از ۳ روز رد شدن اعاده دادرسیم را که کاملا مغرضانه و جانبدارانه است ابلاغ شد.پس از پیگیری زیاد اعم از شکایت از قاضی که با وجود کلی سند از تخلفاتش منع تعقیب صادر کردند،اخرین اقدام را به شعبه بدوی که اجراییه صادر کرد و شعبه مربوطه اجرای حکم نمودم و لایحه ای با پیوست۲سند رسمی که نشانه رقم بدهیم و تسویه آن و اثبات کذب ادعای خواهان و مجعول بودن مدارکش ارسال کردم.پس از دو روز در پیگیری الکترونیکی متوجه متنی در روند پرونده اجرائی شدم به این مضمون در تاریخ۰۲/۲۷/ طی نامه شماره...... مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حکم.//و با اینکه حساب بانکی و توقیف ثبتی و فیزیکی خودروم را گرفته بود با گذشت۲ماه از این موضوع نه حسابهای من رفع انسداد شده و نه توقیف سندی خودرو و نیر نه رفع اثر از توقیف فیزیکی آن که در صورت مواجهه خودروم توقیف نشود.اگر ممکن است راهنمایی کنید علت این مختومه شدن چه بوده و اگر لایحه و اسناد ارسالی من موثر بوده چرا رفع انسداد و توقیف نشده.با تشکر از شما

26 تیر 1400 128

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی