مسئولیت شرکت تعاونی در برابر جریمه های تعزیرات

با سلام درصورت جریمه شدن شرکت تعاونی توسط تعزیرات مدیر عامل باید پاسخگو باشد یا کل اعضا هیئت مدیره ؟ ودرصورت پرداخت نکردند چه کسانی درگیر هستند؟

27 تیر 1400 88

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی