دعوای خانوادگی و راهنمایی در این خصوص

سلام خواهر من همسرش هرروز میزنتش وبدون لباس ازخونه پرتش میکنه بیرون وهمش میگه برو طلاق بگیرولی بخاطر دوتا پسراش مونده پسراشم خیلی میزنه سرشونو شکسته و… چندین بار جلویه ماخواهرموزده وفحش هایه خیلی بد داده الان دوماهه خواهرم به خانه پدرم آمده ویکبارهم سراغش نیامده وفقط بهش پیامک ناسزاوفحش میده ومیگه برو زودتر طلاقتو بگیر شیشه میکشیده خواهرم سه بارایشونو خوابونده کمپ ودرست نشده خانه پدرم هم در روستاست وتو روستا هم آبروشون رفته چکارباید کنیم بااین آدم

29 تیر 1400 117

باسلام
درخصوص ضرب و جرحی که توسط شوهر نسبت به زن و فرزند انجام شده بهترین راه این بوده که در یکی از همین شرایط با ۱۱۰ تماس گرفته میشده و موضوع توسط عوامل نیروی انتظامی صورتجلسه و بعد از آن به درخواست زن نظر پزسکی قانونی در خصوص آثار ضرب و جرح اخذ میشده تا در مراحل رسیدگی قضایی مورد استفاده قرار میگرفته چراکه مطابق بند۴ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
(ضرب وشتم ویا هرگونه رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد )از موارد عسر و حرج محسوب و از مصادیق طلاق به در خواست زوجه محسوب میشود.
با این حال هنوز هم میشود به استناد سوء رفتار ایشان که از طریق شهادت شهود قابل اثبات هست همچنین پیامک های ارسالی زوج و اعتیاد ایشان نسبت به طلاق اقدام نمود.
توصیه بنده به شما این هست که حتما پیگیری های قضایی توسط وکیل انجام شود.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی