تفاوت تخلف تبدیل به تجاری با احداث بنای تجاری ؟

لطفاً بفرمایید اثباتا تخلف تبدیل به تجاری با احداث بنای تجاری چه فرقی دارد برای لایحه لازم دارم

29 تیر 1400 125

سلام
کاربر محترم تخلف تبدیل تجاری زمانی است که قبلا از سوی شهرداری جواز ساخت مسکونی یا اداری یا انبار تجاری صادر شده لکن مالک با تغییر وضعیت از آن به عنوان تجاری استفاده می نماید نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/267 مورخ 1377/1/31 نیز بیان می دارد طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها از کل ساختمان باید بر طبق آنچه که در پروانه ساختمان قید شده استفاده شود چنانچه مالک یا مستاجر بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی و در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دایر نماید کمیسیون حق صدور رای بر جریمه ندارد بلکه باید رای بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید. اما تخلف احداث تجاری جای است که مالک در قسمتی ملک که فاقد اعیان است اعیان احداث و از آن استفاده تجاری نماید که البته این مورد نیز مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی