محاسبه مقداردیه تعیین شده

سلام برای صورت،نه هزارم دیه کامل و یک درصد دیه کامل چقدر میشه؟

30 تیر 1400 28

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی