معامله فضولی که مالک آنرا تایید نمیکند چه راهکار حقوقی دارد؟

شخصی ملکی را به من فروخته الان متوجه شدم ملک متعلق به او نبوده و مالک اصلی هم معامله را قبول ندارد من الان باید چه اقدامی انجام بدهم؟

31 تیر 1400 121

سلام کاربر محترم چنانچه مالک معامله فضولی را رد کند شما دو راهکار دارید؟ ۱_ طرح شکایت کیفری تحت عنوان فروش مال غیر ۲_ پس از اخذ حکم محکومیت فروش مال غیر ، میتوانید دادخواست اعلان بطلان معامله بدلیل مستحق للغیر بودن مبیع و استرداد ثمن به نرخ روز را از دادگاه صالح بخواهید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی