ایا ثبت ازدواج بعد از تولد فرزند امکان پذیر است ؟

ثبت ازدواج بعدازتولد فرزندم،که شناسنامه ندارد چگونه میشود؟ اقرارنامه ازدواج رسمی در دفاتر ثبت ایا چگونه میباشد؟

08 مرداد 1400 88

سلام
کاربر محترم اگر به طور رسمی در دفتر ازدواج ثبت نشده و ازدواج موقت با زوج داشتید و ‌‌حاصل آن فرزند مشترک است امکان اخذ شناسنامه به نام زوج در صورت اثبات نکاح موقت در دادگاه امکان پذیر است و اگر زوج در دادگاه اقرار به نکاح موقت نمایید یا در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقرار به زوجیت موقت کند این موضوع موثر در صدور رای دادگاه خواهد بود
اخیرا پرونده ای در این موضوع به بنده مراجعه نموده در در دادگاه در حال رسیدگی است و کاملا مشابه موضوع شماست

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی