دعوی تخلیه ید مستاجر

صاحب خانه برای تخلیه بدون اطلاع اقدام کرده بود.هفته پیش حل اختلاف تماس گرفت رفتیم اولا که به نفع صاحب خانه فقط حرف میزدند بعد میخاستن یک روز تعین کنیم واسه تخلیه توافقی میگفت پسرم میخاد بشین.هیچگونه بدهی نداریم حتی ۱ ریال دوباره امروز تو سامانه ابلاغ زده بود ۱۹/۵ بریم به خاطر بدهی به صاحب خانه. زنگ زدیم به صاحب خانه که بگیم بابا چرا این کارا رو میکنی ما ۴ و نیم سال هست که مستاجر شما هستیم کرایتو سر وقت دادیم هیچ اذیتی هم نداشتیم که خودش گفت حل اختلاف گفته شما پول پیش شو بریزید به حساب حل اختلاف ما یک روزه تخلیه رو میدیم بهت ببخشید چی میشه

نظر سوال کننده به پاسخ:
سوال این بود که هیچ گونه بدهی به صاحب خانه ندارم پول ودیه را به راهنمایی حل اخت میخاهد به حساب دادگستری بریزد.چکار باید کرد؟در این مورد که اگر حکم باشه که من در برابر قانون ایستادگی نمیکنم که.در کل ممنون از این که جواب دادین زحمت کشیدین،خب درستش هم اینه که رایگان نباید اقدام مشاوره میکردم.فکر کردم تکست شده یک سوال رایگان میپرسم دیگه.
09 مرداد 1400 133

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی