تعمیر آپارتمان نوساز

سلام شب بخیر آپارتمانی نوساز رو 18ماه پیش مبایعه نامه نوشته و تصرف کرده و 6ماه پیش با سند رسمی به ما منتقل شد. ساختمان 5طبقه و ده واحدی که ظاهرأ بایستی کپسول آتشنشانی و پمپ آب میداشت و ما نمیدونستیم. حالا هم پارکینگ نشست کرد و با هزینه ساکنین تعمیر شد. آیا هزینه های فوق با سازنده است یا ساکنین. پشت بام هم ایزوگام مجدد میخواد.

09 مرداد 1400 77

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی