غرامت نقص در ساختمان تحویل داده شده

باسلام مجدد، با دو وکیل دیگه که مشاوره رایگان کردم، گفتند که با توجه به اینکه در تنظیم سند دفترخانه، اقرار به قبول ساختمان مورد معامله کرده اید ، ادعاهای بعدی شما پذیرفته نمیشه. نظر شما چیست؟ آیا اگر کارشناس، موارد ذکر شده رو، تأیید کنه، دادگاه بعنوان تخلفات سازنده محسوب میکنه یا میگه: خودتون خریدید، میخواستید نخرید. آیا ممکنه پرونده این موضوع رو به شرط پیروزی بپذیرید؟ح

11 مرداد 1400 91

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی