توافق طرفين معامله بر عدم اعتراض به نظر كارشناسي

سلام، سند ملکی به صورت حدی به حدی است و متراژ آن دقیقا مشخص نیست . خریدار و فروشنده کارشناس ثبتی گرفته اند و ملک را کارشناس پیاده سازی و جانمایی کرده است و متراز آن را هم مشخص کرده است ، خریدار و فروشنده طی یک قرارداد ملک را به همان متراژی که کارشناس تعیین کرده است معامله کرده اند و در قرارداد هم نوشته شده است که هیچ یک به نظر کارشناس اعتراض ندارند ، سیوالی که از خدمت شما داشتم آیا به نظر شما ضمان درک در این قرارداد به طور ضمنی اسقاط شده است ؟ و آیا اگر خریدار بخواهد اقدام به اخذ سند کاداستر کند و طبق نظر کارشناس اداره ثبت مساحت تعیین شده برای تهیه سند کمتر از مقداری باشد که فروشنده و خریدار معامله کرده اند با توجه به اینکه هر دو طرف به طور مکتوب قبلا اذعان کرده بودند که به نظر کارشناس اول اعتراضی ندارند خریدار می تواند از فروشنده ثمن معامله را همراه غرامت بابت ما تفاوت متراژ پس بگیرد ؟

12 مرداد 1400 98

سلام درود
خير ضمان درك ربطي به توافق نسبت به نظر كارشناسي ندارد و در صورت مستحق الغير بودن ملك مورد معامله فروشنده ضمان درك مبيع است
تقاضاي خريدار مبني بر صدور سند ايرادي نداشته و اداره ثبت محل اقدام به تعيين كارشناس براي تعيين حدود زمين ميكند خريدار ميتواند نظر كارشناسي را زمان خريد را به كارشناس منتخب ارائه دهد
موفق باشيد
موفق باشيد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی