محاسبه یک صدم از یک سوم یک دهم دیه

یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل انسان چقدر میشه

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون از اینکه انقدر سریع پاسخ دادید عالی هستین
12 مرداد 1400 1762

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی