فعالیت درموسسه زبان خارجی ونحوه تنظیم قراردادکار !؟

من در یک موسسه زبان به صورت حق‌التدریسی فعالیت می‌کنم؛ بدون هیچ گونه قرارداد سال ۹۸ ساعتی ۷، سال ۹۹ ساعتی ۸.۵ و امسال به ازای هر ساعت ۱۰.۸۰۰ دریافتی داشتم (هر سال ۲۰٪ افزایش) که از میزان حداقل حقوق مصوب کمتر بوده و رضایت نداشتم اما چاره‌ای هم نبود؛ اخیراً قرارداد موقتی ارائه کردن و بدون درج مبلغ دستمزد، خواستن امضا کنم؛ یکی از مفاد هم اشاره کرده حق مطالبه سابقه ندارم. آیا انجام بدم؟ یا میتونم دستمزد بیشتری مطالبه کنم؟

14 مرداد 1400 105

باسلام
حداقل دستمزدبایدمطابق بااداره کارباشدتوصیه میشودقراردادسفیدامضاننمایید موضوع قراردادرامشخص نماییدکه درمدتی که در موسسه فعالیت میکردیدچه کارهایی انجام میدادید واینکه ازبیمه برخورداربوده ایدیانه چه تاریخی شروع به فعالیت نموده وچندساعت وباچه دستمزدی ایاازحق مرخصی وغیره برخورداربوده اید یاخیراین قراردادرا بادقت موردبررسی قرارداده بعدامضانمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی