پس از تنفیذ معامله فضول توسط مالک ایا او مکلف به انتقال سند است ؟

سلام ، بنده ملکی را به طور فضولی فروخته ام و متعهد شده ام که از مالک رسمی وکالت بگیرم و سند را در دفترخانه به نام خریدار بزنم و در غیر اینصورت باید مبلغ دریافتی را به نرخ روز به خریدار عودت دهم . سپس طی قراردادی بین من و مالک زمین معامله فضولی تنفیذ شده است و مبلغ دریافتی را هم به حساب مالک زمین واریز کرده ام ، و ملک هم در تصرف خریدار است ولی متاسفانه مالک زمین وکالت برای انتقال ملک نمی دهد. برای من چه راهکاری وجود دارد؟ آیا خریدار می تواند با وجود اینکه ملک تحویلشان شده است و مالک هم طی قراردادی که با من نوشته اند معامله فضولی را تنفیذ کرده اند فقط به خاطر اینکه مالک به من وکالت برای انتقال سند نداده اند به اندازه ثمن معامله به قیمت روز خسارت بگیرد یعنی هم صاحب زمین شود و هم خسارت از فضول فقط بابت اینکه فقط مالک رسمی به من وکالت انتقال نداده است بگیرد))

15 مرداد 1400 71

سلام
کاربر گرامی وقتی خریدار علم به فضولی بودن بیع دارد و مالک نیز بعد از اطلاع از فروش ملک انرا تنفیذ نموده و در فرض سوال مبیع تحویل خریدار شده است لکن مالک از انتقال ملک خوداری می کند چون اختیار انتقال ملک با شما نیست هرچند شرط کرده اید چنانچه خریدار دادخواست مطالبه خسارت بدهد شما حتما دادخواست جلب ثالث به طرفیت مالک بدهید زیرا به دلیل اطلاع مالک از فروش ملک و تنفیذ قرارداد آثار بیع ( انتقال سند ) بر عهد ایشان است و تخلف انجام آن از باب تسبیب برای وی مسئولیت مدنی داشته و دادگاه نامبرده را محکوم خواهد نمود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی