ميزان نفقه چگونه تعيين مي شود؟

با سلام نفقه چگونه محاسبه می شود؟در دوران عقد و ماهی چقدر می شود

15 مرداد 1400 102
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی