نفقه شامل چه چیزهایی می شود؟

سلام ایا ایاب وذهاب همسر و برقراری رابطه جنسی در حد معمول جزو نفقه حساب میشه

19 مرداد 1400 155

سلام درود نفقه شامل هزینه های روزانه و ماهانه و وسایل زندگی و خورد و خوراک همچنین مسکن مناسب برای همسر می باشد
و رابطه جنسی نفقه محسوب نمی شود ولی تمکین خاص است که زوجه باید به آن عمل کند
موفق باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی