مطالبه مهریه بعد از فوت

سلام دخترم فوت شده حالا میخوام مهریه شوبگیرم ۷۰سکه بایدازکجاشروع کنم

19 مرداد 1400 96

باسلام و احترام
برای رسیدن به این مطالبه وراث زوجه با تنظیم دادخواست ،مهریه زوجه متوفی به نسبت سهم‌الارث خود به طرفیت زوج را مطالبه می‌نمایند و ورثه زوجه باید مدارکی مثل گواهی انحصار وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به دادگاه تقدیم نمایند.
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی