محاسبه دیه و پرداخت آن

چطور بفهمیم دیه ای که پرداخت شده طبق حکم دادگاه بوده و مبلغش برابری می‌کند؟

19 مرداد 1400 136

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی