میزان نفقه درسال 1400

سلام وقت بخیر میزان نفقه من در سال ۹۹ توسط کارشناس ۶۹۰ تومان تعیین شد مبلغ نفقه در ۱۴۰۰ چه قدر هست ؟

19 مرداد 1400 4797

باسلام فقه زن در سال 1400 نرخ و مبلغ مشخص و ثابتی ندارد ؛ بلکه با توجه به نیازهای زن تعیین می شود . اما مطلب مهمی که در این رابطه وجود دارد و ذکر آن ضروری است ، نحوه تعیین مبلغ و میزان نفقه زن برای سال ۱۴۰۰ می باشد .

به طور کلی در صورتی که میان زن و شوهر در رابطه با تعیین مبلغ نفقه زن در سال 1400 توافقی وجود داشته باشد و مبلغی به عنوان نفقه زن در سال ۱۴۰۰ تعیین شده باشد ، همان مبلغ مناط اعتبار بوده و طبق توافق مذکور ، عمل خواهد شد . در غیر این صورت ، از آن جهت که تعیین مبلغ نفقه زن امری تخصصی و کارشناسانه می باشد ، دادگاه و یا شورای حل اختلاف ، تعیین مبلغ نفقه زن در سال ۱۴۰۰ را به کارشناس نفقه ارجاع می کند .

کارشناس نفقه نیز با توجه به عواملی همچون سن و سال ، جایگاه خانوادگی ، وضعیت اجتماعی و شغلی زوجه به علاوه سایر عوامل تاثیر گذار در این رابطه ، مبلغ نفقه زن در سال 1400 را تعیین کرده و شوهر را مکلف به پرداخت آن می نماید .

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی