دادخواست طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه.

سلام ..کارشناس نفقه مرا ۶۰۰ تعیین کرده است من درخواست اجراییه نفقه دادم و ۵ میلیون تومان دادگاه تعیین کرده ولی شوهرم تقسیط نفقه را داده است که ماهی یک میلیون بدهد ولی او قبل از اینکه من درخواست نفقه بدهم خودش ۲۰۰ به حسابم واریز میکرد ولی بعد از دادگاه او نفقه مرا یکبار ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ میریزد و جمعا ۵ میلیون میشود ..آیا باز هم من حق طلاق دارم

23 مرداد 1400 97

سلام
كابر گرامي ارايه دادخواست طلاق از سوي زوجه در صورتي مورد پذيرش قرار ميگيرد كه زوج بيش از ٦ ماه از پرداخت نفقه امتناع نمايد. در فرض سوال شما اين موضوع محقق نشده است.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی